Organy spółki

Data publikacji 14.02.2012

Organy spółki

Organy spółki:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Wrocławia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady:

  • Przewodniczący - Jacek Dżedzyk
  • Z-ca Przewodniczącego - Ewaryst Różewski
  • Członek Rady Nadzorczej - Marek Żabiński

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki działa w jedoosobowym składzie.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Jolanta Szczepańska

Data publikacji 14.02.2012

Data modyfikacji 11.07.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca:
Dział Informatyki i Telekomunikacji

Statystyka strony: 18554 wizyt