Organy spółki

Data publikacji 14.02.2012

Organy spółki

Organy spółki:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Wrocławia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady:

  • Przewodniczący - Marcin Urban
  • Z-ca Przewodniczącego - Ewaryst Różewski
  • Członek Rady Nadzorczej - Maciej Bluj

Zarząd Spółki

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Krzysztof Balawejder

Data publikacji 14.02.2012

Data modyfikacji 07.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca:
Dział Informatyki i Telekomunikacji

Statystyka strony: 21115 wizyt