Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone zostało na podstawie uchwały numer XX/209/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 1995r. i  działa  jako jednoosobowa Spółka Gminy Wrocław. MPK Sp. z o.o. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027173.

MPK Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

MPK Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej, zgodnie z Zarządzeniem nr. 2346/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 27.12 2007r w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania Aktem Zalożycielskim Spółce MPK we Wrocławiu

Działalność Spółki reguluje m. in.:

  • ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz. 43 z 1997r. z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2088 ze zm.),
  • ustawa z dnia 15.11.1984r. – Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r. nr 50 poz. 601  z późniejszymi  zmianami).
  • ustawa z dnia 16.04.2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Metadane

Data publikacji : 14.02.2012
Data modyfikacji : 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pietruczuk Dział Informatyki i Telekomunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pietruczuk

Opcje strony

do góry