Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Reklamacje i wnioski

Reklamacje i wnioski przyjmowane są:

  • w formie pisemnej na  adres MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu, 50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 75-79,
  • telefonicznie (tel. 71-321-72-70, 71-321-72-71),
  • elektronicznie (formularz zgłoszenia reklamacji i wniosku na stronie internetowej spółki)
  • osobiście w Biurze Obsługi Pasażera przy ul. B. Prusa 75-79 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-18.00 i w piątki w godz. 8.00-16.00.

Reklamacje dotyczące sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób, wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności za przejazd bez biletu składane są w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Reklamacje, wnioski mogą zostać złożone osobiście w godzinach pracy BOP lub przesłane pocztą.

Metadane

Data publikacji : 14.02.2012
Data modyfikacji : 11.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pietruczuk Dział Informatyki i Telekomunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Fabisz

Opcje strony

do góry