Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
NU.241/pn68_2018/KK Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napedowego do samochodów służbowych MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn67_2018/KK Sukcesywne dostawy wyrobów metalowych złącznych do napraw awaryjnych autobusów i tramwajów Więcej
NU.241/pn63_2018/MO_Zaprojektowanie i wybudowanie automatycznej myjni tramwajowej w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn56_2018/AR Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego dostawę tokarki podtorowej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn66_2018/MN Pranie tapicerki foteli i desek w taborze tramwajowym i autobusowym Więcej
NU.241/pn64_2018/MN Sukcesywne naprawy automatycznych skrzyń biegów marki ZF typ 5HP592C do autobusów marki Volvo Więcej
NU.241/pn65_2018/PC Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja Hali obsługowo - naprawczej (ON) w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn61_2018/PC Roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i główne w nieruchomościach wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn62_2018/PC Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z zabudową warsztatu mobilnego przystosowanego do holowania innych pojazdów Więcej
NU.241/pn54_2018/PC Remont kapitalny tramwaju typu Skoda 16 T Więcej
NU.241/pn55_2018/KK Remont kapitalny tramwaju typu 205 WrAs Więcej
NU.241/pn60_2018/MN Sukcesywne dostawy części mechanicznych, części poszycia oraz szyb i okien do tramwajów Moderus, Skoda, WrAs, 105N Więcej
NU.241/pn57_2018/KK Sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajów typu 105N, WrAs, Moderus, Skoda Więcej
NU.241/pn52_2018/WW Najem odzieży roboczej i służbowej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn53_2018/AR Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Mercedes-Benz Citaro 628 02 (solo) i Mercedes-BenzCitaro G 628 03 (przegub) Więcej
NU.241/pn59_2018/MN Dostawa i montaż 17 sztuk sterowników zabezpieczeń w rozdzielnicy RPS stacji prostownikowej „Ołbińska” Więcej
NU.241/pn58_2018/MN Remont sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Pomorska - Dubois we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn51_2018/KK Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. Modernizacja stacji prostownikowej Żmigrodzka przy ul. Żmigrodzkiej 121 we Wrocławiu; 2. Modernizacja stacji prostownikowej Ślężna przy ul. Kamiennej we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn46_2018/MO Dostawa 8 sztuk mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów typu: Skoda 19T, Skoda 16T, PESA, Moderus, WrAs204, WrAs205, 105 Na dla Zakładu Tramwajowego nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn43_2018/MN Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów marki Mercedes-Benz Citaro Więcej
NU.241/pn49_2018/WW Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu sieci trakcyjnej w ul. Olszewskiego we Wrocławiu - etap I Więcej
NU.241/pn48_2018/AR - Dostawa części zamiennych do kół tramwajowych do tramwajów Skoda 16T i 19T Więcej
NU.241/pn37_2018/AR Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Więcej
PN/2/2018 Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej

Regulamin udzielania zamówien na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wprowadzony został do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.