Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
NU.241/pn59_2018/MN Dostawa i montaż 17 sztuk sterowników zabezpieczeń w rozdzielnicy RPS stacji prostownikowej „Ołbińska” Więcej
NU.241/pn58_2018/MN Remont sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Pomorska - Dubois we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn51_2018/KK Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. Modernizacja stacji prostownikowej Żmigrodzka przy ul. Żmigrodzkiej 121 we Wrocławiu; 2. Modernizacja stacji prostownikowej Ślężna przy ul. Kamiennej we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn46_2018/MO Dostawa 8 sztuk mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów typu: Skoda 19T, Skoda 16T, PESA, Moderus, WrAs204, WrAs205, 105 Na dla Zakładu Tramwajowego nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn50_2018/MO Sukcesywne dostawy chemii warsztatowej WURTH i LOCTITE, przeznaczonej do wykonywania bieżących i awaryjnych napraw w autobusach i tramwajach. Więcej
NU.241/pn47_2018/MN Sukcesywne usługi bieżnikowania w technologii na zimno opon używanych w autobusach marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris Więcej
NU.241/pn44_2018/MO Dostawa i montaż automatycznej myjni tramwajowej w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn45_2018/AR - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja Hali obsługowo- naprawczej (ON) w Zakładzie Autobusowym przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn43_2018/MN Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów marki Mercedes-Benz Citaro Więcej
NU.241/pn49_2018/WW Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu sieci trakcyjnej w ul. Olszewskiego we Wrocławiu - etap I Więcej
NU.241/pn48_2018/AR - Dostawa części zamiennych do kół tramwajowych do tramwajów Skoda 16T i 19T Więcej
NU.241/pn42_2018/WW Dostawa i montaż 4 sztuk sterowników zabezpieczeń w rozdzielnicy SN oraz 1 sterownika zabezpieczeń w SZR w stacji prostownikowej „Ołbińska” Więcej
NU.241/pn37_2018/AR Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Więcej
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu” Więcej
NU.241/pn35_2018/PC Sukcesywne dostawy środków chemicznych i artykułów do utrzymania czystości w autobusach i tramwajach Więcej
NU.241/pn29_2018/AR Sprzątanie pomieszczeń i placów zlokalizowanych na terenie Zakładów Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn31_2018/MO – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu kapitalnego sieci trakcyjnej i infrastruktury z nią związanej na ul. Kosmonautów we Wrocławiu - Etap I (od kotwienia przy pętli Leśnica do izolatora sekcyjnego nr 199 przy ul. Rawickiej) Więcej
NU.241/pn30_2018/PC Sukcesywne dostawy obuwia ochronnego, roboczego i służbowego oraz ręczników dla pracowników MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn22_2018/PC Sukcesywne dostawy szyb, ślizgów węglowych oraz okładzin hamulcowych do tramwajów typu 105N i WrAs oraz Škoda Więcej

Regulamin udzielania zamówien na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wprowadzony został do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.