Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
NU.241/pn36_2018/MN Dostawa i montaż 9 sztuk sterowników zabezpieczeń w rozdzielnicy RPS stacji prostownikowej „Ołbińska” – etap I Więcej
NU.241/pn39_2018/PC Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z zabudową warsztatu mobilnego przystosowanego do holowania innych pojazdów Więcej
NU.241/pn37_2018/AR Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Więcej
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu” Więcej
NU.241/pn41_2018/KK Sukcesywne dostawy łożysk do pojazdów i maszyn eksploatowanych w MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn35_2018/PC Sukcesywne dostawy środków chemicznych i artykułów do utrzymania czystości w autobusach i tramwajach Więcej
NU.241/pn25_2018/WW Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu kapitalnego sieci trakcyjnej i infrastruktury z nią związanej na ul. Olszewskiego we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn29_2018/AR Sprzątanie pomieszczeń i placów zlokalizowanych na terenie Zakładów Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn38_2018/AR – Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dla wiaduktu kolejowego przebiegającego nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Legnickiej / Niedźwiedzia we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn31_2018/MO – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu kapitalnego sieci trakcyjnej i infrastruktury z nią związanej na ul. Kosmonautów we Wrocławiu - Etap I (od kotwienia przy pętli Leśnica do izolatora sekcyjnego nr 199 przy ul. Rawickiej) Więcej
NU.241/pn33_2018/KK Wymiana sześciu słupów trakcyjnych w międzytorzu na ul. Drobnera we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn34_2018/KK Sukcesywne dostawy metali zwykłych do remontów tramwajów i autobusów Więcej
NU.241/pn30_2018/PC Sukcesywne dostawy obuwia ochronnego, roboczego i służbowego oraz ręczników dla pracowników MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn13_2018/PC Roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i główne w nieruchomościach wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn28_2018/MN Sukcesywne naprawy kół tramwajowych typ 2NN Więcej
NU.241/pn32_2018/MN Sukcesywne naprawy alternatorów i rozruszników do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris oraz do autobusów pogotowia technicznego marki Ikarus Więcej
NU.241/pn20_2018/WW Remont sieci trakcyjnej w zakresie wymiany liny nośnej w ul. Lotniczej we Wrocławiu – Etap 2 Więcej
NU.241/pn22_2018/PC Sukcesywne dostawy szyb, ślizgów węglowych oraz okładzin hamulcowych do tramwajów typu 105N i WrAs oraz Škoda Więcej
NU.241/pn26_2018/WW Sprzątanie pomieszczeń i placów zlokalizowanych na terenie obiektów MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn27_2018?KK Sukcesywne dostawy produktu o nazwie wodny roztwór mocznika (AdBlue) do autobusów MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn17_2018/PC Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja Hali obsługowo- naprawczej (ON) w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn15_2018/KK Sukcesywne dostawy klocków hamulcowych (okładzin) do tramwajów Śkoda 16T i 19T Więcej
NU.241/pn19_2018/AR Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja Hali obsługowo-naprawczej (ON) w Zakładzie Autobusowym przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn16_2018/MN Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów marki Mercedes-Benz Citaro i Solaris Urbino oraz części zamiennych do automatycznych skrzyń biegów Voith Więcej
NU.241/pn5_2018/AR – Dostawa części zamiennych do kół tramwajowych oraz sprzęgieł do tramwajów Skoda 16 T i 19T Więcej
PN/2/2018 Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej

Regulamin udzielania zamówien na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wprowadzony został do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.