Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
NU.241/pn1_2019/MO Sukcesywne dostawy żarówek i bezpieczników do taboru autobusowego i tramwajowego Więcej
NU.241/pn3_2019/KK Sukcesywne dostawy narzędzi skrawających, rzemieślniczych, pneumatycznych, artykułów malarskich i szczotek Więcej
NU.241/pn69_2018/PC Sukcesywne dostawy rękawic roboczych i okularów przeciwsłonecznych Więcej
NU.241/pn68_2018/KK Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napedowego do samochodów służbowych MPK Sp. z o.o. Więcej
NU.241/pn63_2018/MO_Zaprojektowanie i wybudowanie automatycznej myjni tramwajowej w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn56_2018/AR Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego dostawę tokarki podtorowej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn66_2018/MN Pranie tapicerki foteli i desek w taborze tramwajowym i autobusowym Więcej
NU.241/pn64_2018/MN Sukcesywne naprawy automatycznych skrzyń biegów marki ZF typ 5HP592C do autobusów marki Volvo Więcej
NU.241/pn65_2018/PC Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja Hali obsługowo - naprawczej (ON) w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn61_2018/PC Roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i główne w nieruchomościach wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu Więcej
NU.241/pn62_2018/PC Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z zabudową warsztatu mobilnego przystosowanego do holowania innych pojazdów Więcej
NU.241/pn54_2018/PC Remont kapitalny tramwaju typu Skoda 16 T Więcej
NU.241/pn55_2018/KK Remont kapitalny tramwaju typu 205 WrAs Więcej
NU.241/pn60_2018/MN Sukcesywne dostawy części mechanicznych, części poszycia oraz szyb i okien do tramwajów Moderus, Skoda, WrAs, 105N Więcej
NU.241/pn52_2018/WW Najem odzieży roboczej i służbowej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej
PN/2/2018 Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Więcej

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 55/18Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 r.