Zamówienia publiczne

Data publikacji 02.07.2018

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”

Data publikacji 02.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Chmielewska
NU

Statystyka strony: 434 wizyt