Zapytania ofertowe

Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej macierzy dyskowej Hitachi VSP G350 oraz wirtualizacja obecnie użytkowanej macierzy Hitachi AMS 2100. Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. 05.10.2018 Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. 24.07.2018 Więcej
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu 09.05.2018 Więcej
Dostawa i montaż automatycznej myjni tramwajowej w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu 26.03.2018 Więcej