Zapytania ofertowe

Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (komórkowych) Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 15.05.2018 Więcej
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu 09.05.2018 Więcej
Dostawa i montaż automatycznej myjni tramwajowej w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu 26.03.2018 Więcej
Zakup licencji systemu Trend Micro wraz z usługą wdrożenia ochrony AV, szyfrowania stacji końcowych oraz wdrożenia ochrony AV urządzeń mobilnych, farmy serwerów VMWare i serwera pocztowego na okres 36 miesięcy obowiązywania licencji wraz ze wsparciem technicznym producenta systemu Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 22.02.2018 Więcej
Przedłużenie licencji subskrypcji wsparcia dla VMware vSphere, przedłużenie wsparcia na serwery Dell oraz macierze Hitachi. Opieka techniczna. Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 08.02.2018 Więcej
Dostawa instalacja i uruchomienie karty rozszerzeń NETBACKUP APPLIANCE 5240 ETH NIC 10 GBIT DUAL PORT OPTICAL CONNECT X710-DA2 PCIE CRU Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 08.01.2018 Więcej